GrassLopata

Morsø 2

Slæt og afgræsning

Rajgræs PLUS og hybridrajgræs

1. slæt med efterfølgende afgræsning

Beskrivelse

Morsø 2 er en højtydende blanding til kombineret slæt og afgræsning.

Den indeholder de produktive arter rajgræs PLUS og hybridrajgræs, som sammen med hvidkløver sikrer mulighed for store slæt med meget høj kvalitet.

Indholdet af middeltidlig og sildig almindelig rajgræs gør, at Morsø 2 også er god til afgræsning efter 1. eller 2. slæt.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Hybridrajgræs
Rajsvingel, type rajgræs
  • Til slæt og senere afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 22-26 kg/ha i dæksæd, 26-31 kg/ha i renbestand