GrassLopata

Sydvestjyden

Slæt og afgræsning

Hvidkløver + almindelig rajgræs

Slæt og afgræsning med høj foderværdi

Beskrivelse

Sydvestjyden er en højtydende blanding til kombineret slæt og afgræsning.

Den indeholder middeltidlige og sildige sorter af almindelig rajgræs og hvidkløver, som sikrer mulighed for slæt med meget høj kvalitet.

Halvdelen af rajgræsset i Sydvestjyden er tetraploid som sikrer god foderoptagelse og foderværdi ved afgræsning.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger