Sydvestjyden Rød

Slæt og afgræsning

Hvidkløver + almindelig rajgræs

Slæt og afgræsning med høj foderværdi

Beskrivelse

Sydvestjyden Rød er en højtydende blanding til kombineret slæt og afgræsning.

Den indeholder middeltidlige og sildige sorter af almindelig rajgræs, rød- og hvidkløver, som sikrer mulighed for slæt med meget høj kvalitet.

Halvdelen af rajgræsset i Sydvestjyden Rød er tetraploid som sikrer god foderoptagelse og foderværdi ved afgræsning.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hvid- og rødkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand