Sydvestjyden Struktur

Slæt

Med strandsvingel PLUS FOJTAN

Beskrivelse

Sydvestjyden Struktur indeholder i alt  55% strandsvingel PLUS. Det gør blandingen meget holdbar under de fleste forhold.

Blandingen er primært til slæt og den egner sig til alle jordtyper, også humusjord og let sandjord fordi den indeholder strandsvingel PLUS og strandsvingel, der har et robust og veludviklet rodsystem. Fordelen ved strandsvingel PLUS sammenlignet med strandsvingel er at fordøjeligheden er bedre. På vandlidende arealer må det forventes, at bestanden af hvidkløver forsvinder med tiden.

Anvendelse

Sydvestjyden Struktur anvendes i foderplaner med lille andel af kløvergræs. Der bør høstes 4-5 slæt pr. år (slæt hver 4. uge) for at opnå den rette fordøjelighed.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Hybridrajgræs
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Indeholder en stor andel strandsvingel PLUS FOJTAN
  • Middeltidlig
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand