ForageMax Økologi

Kløvergræs er en meget vigtig del af foderplanen hos økologiske mælkeproducenter. Det rette valg af frøblanding er derfor afgørende for resultatet i stalden.


God ensilage af kløvergræs bidrager med foderenheder, protein og ikke mindst NDF, og valg af blanding skal derfor ske, så der kan høstes foder af den kvalitet der passer til foderplanen.

Hos DLF lægger vi stor vægt på at udnytte sorternes stærke sider i en kombination, der sammenlagt giver højtydende og robuste blandinger.

DLF har mange års erfaringer med avl af økologisk kløver- og græsfrø. Det kommer de økologiske landmænd til gode i form af et omfattende tilbud af ForageMax og HorseMax blandinger til malkekøer, kødkvæg, heste og geder.

I blandingerne til økologi er der garanti for at der udelukkende anvendes sorter, som er afprøvede under danske forhold, at der bruges de nyeste sorter fra vor forædling og at de udskiftes i takt med fremskridtene.

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

    Find your contact person

    You can search through the entire DLF organization

    Hent blandingsoversigten her: 

    Konventionelle blanding

    Økologiske blandinger