GrassLopata

Aulum afgræsning

Afgræsning - Økologi

Rajgræs og hvidløver kombineret med urter

Til rationsgræsning

Beskrivelse

I ForageMax Aulum, afgræsning til økologi er ca. to tredjedele af rajgræsset tetraploid. Det giver sammen med timoté god mulighed for udvikling af kløver. Blandingens indhold af timoté og engsvingel gør desuden, at den egner sig til varierende jordtyper. Indholdet af kommen og cikorie bidrager til blandingens afgræsningskvalitet.

Anvendelse

ForageMax Aulum afgræsning er bredt sammensat med arter som er velegnede til afgræsning i systemer med rationsgræsning hvorimod den i mindre grad er egnet til reguleret storfold. På area­ler i god dræningstilstand er Aulum blandingen meget holdbar og tidlig i væksten.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
Engsvingel
  • Til afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig med god holdbarhed
  • Hvidkløver og urter medfører gode afgræsningsegenskaber
  • Udsædsmængde: 22-26 kg/ha i dæksæd, 26-31 kg/ha i renbestand