GrassLopata

Aulum slæt

Slæt - Økologi

Rød- og hvidkløver, urter og højtydende græsser

Meget stort udbyttepotentiale til slæt

Beskrivelse

ForageMax Specialblanding Aulum til økologi er bredt sammensat til slæt. Ca. en tredjedel er rajsvingel, som har tidlig vækst om foråret og giver et meget stort 1. slæt. Sammen med rød- og hvidkløver samt diploid almindelig rajgræs giver det grundlag for en stor samlet produktion med god kvalitet. Blandingens indhold af timote og cikorie bidrager til blandingens mangfoldighed.

Anvendelse

ForageMax Aulum, slæt er bygget til slæt på almindelige jordtyper, og på area­ler i god dræningstilstand er blandingen meget holdbar og tidlig i væksten.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type rajgræs
Timoté
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Middeltidlig med stort første slæt
  • Med cikorie samt rød- og hvidkløver + højtydende græsser
  • Udsædsmængde: 22-26 kg/ha i dæksæd, 26-31 kg/ha i renbestand