GrassLopata

ForageMax 20A

Slæt og afgræsning - Økologi

Rajsvingel, rajgræs og kløver

Stort første slæt kombineret med afgræsning

Beskrivelse

ForageMax 20 til økologi er tidlig i vækst om foråret. På arealer, hvor der afgræsses i folde eller afgræsses i reguleret storfold og tages et til to slæt, vil ForageMax 20 til økologi være en højtydende blanding baseret på rødkløver, hybridrajgræs og rajsvingel.

Anvendelse

ForageMax 20 til økologi indholder rajsvingel og rødkløver og bør derfor ikke afgræsses hårdt i begyndelsen af vækstperioden. En afgræsningshøjde på ca. 10-12 cm vil være passende indtil det alm. rajgræs kommer i vækst. Først på dette tidspunkt kan der afgræsses ned til ca. 6-7 cm.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Hybridrajgræs
Rajsvingel, type rajgræs
  • Til arealer i omdrift
  • Tidlig med rajsvingel og hybridrajgræs
  • Med hvid- og rødkløver
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand