GrassLopata

ForageMax 21A

Afgræsning

Bredt sammensat

Til systemer med rationsgræsning

Beskrivelse

ForageMax 21 består af mange arter og ca. to tredjedele af rajgræsset er tetraploid. Det giver sammen med timote god mulighed for udvikling af kløver. Blandingens indhold af timote og engsvingel gør desuden, at den egner sig til varierende jordtyper.

Anvendelse

ForageMax 21 er med den brede sammensætning velegnet til afgræsning i systemer med rationsgræsning, og i mindre grad egnet til reguleret storfold. På arealer i god dræningstilstand er blandingen meget holdbar og tidlig i væksten.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
Engsvingel
  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Indeholder hvidkløver

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger