GrassLopata

ForageMax 22A

Afgræsning - Økologi

Hvidkløver + almindelig rajgræs

Til alle afgræsningssystemer

Beskrivelse

ForageMax 22 består kun af to arter: Hvidkløver og almindelig rajgræs. Ca. to tredjedele af rajgræsset er tetraploid. Det giver høj foderoptagelse og gode muligheder for udvikling af kløver.

Anvendelse

ForageMax 22 er velegnet til alle afgræsningssystemer, og i systemer, hvor en del af afgrøden høstes i et 1. og 2. slæt, da blandingen har en opret vækst på grund af de middeltidlige sorter. Blandingen dyrkes på alm. god agerjord i god dræningstilstand og er også velegnet under uvandede forhold.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Indeholder hvidkløver

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger