GrassLopata

ForageMax 24A

Afgræsning - Økologi

Alsidig blanding

Til afgræsning på permanete græsarealer

Beskrivelse

Indholdet af diploid alm. rajgræs og engrapgræs med underjordiske udløbere samt andre varige arter som timote og engsvingel medfører, at blandingen er varig under varierende jordbundsforhold.

Anvendelse

ForageMax 24 anvendes på varige arealer til afgræsning på alm. jordbundsforhold (god agerbrugsjord), og kan anvendes i alle former for afgræsningssystemer.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
Engsvingel
Engrapgræs
  • Til permanente græsmarker
  • Sildig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand