GrassLopata

ForageMax 26A

Afgræsning - Økologi

Til fugtuge jordbundsforhold

Afgræsning på permanente græsarealer

Beskrivelse

ForageMax 26 har en meget bred sammensætning og anvendes primært til afgræsning på varige arealer under fugtige forhold.

Anvendelse

Den moderate iblanding af diploid alm. rajgræs sikrer et godt konkurrenceforhold mellem rajgræs og de mere varige og mindre aggressi­ve græsarter.

Anvendelse

ForageMax 26 er til fugtige enge og andre arealer hvor grundvandet står højt. Under meget våde forhold bliver alm. rajgræs ødelagt, og produktionen erstattes delvist af timote, rapgræs og engsvingel. Blandingen kan tåle kortvarige over­svømmelser.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
Engsvingel
Rødsvingel
Engrapgræs
  • Til permanente græsmarker under fugtige jordbundsforhold
  • Sildig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand