GrassLopata

ForageMax 31A

Slæt og afgræsning - Økologi

Tidlig blanding - også til tørrre forhold

Slæt og rations-græsning

Beskrivelse

Den store andel af tidlig, diploid alm. rajgræs i ForageMax 31 til økologi sikrer en meget stor pro­duktion først i vækstperioden. Derfor er blandingen velegnet, hvor 1. slæt anvendes til ensilering og resten til afgræsning.

Benyttelse

Tidlig alm. rajgræs har et meget stort vækstpotenti­ale først i vækstperioden og tendens til stængeldannelse senere i vækstperioden. Den er derfor uegnet til afgræsning i reguleret storfold. Blandingen kan dyrkes på alm. god agerjord, der er i god dyrkningsmæssig stand. Den er især egnet under tørre forhold, hvor man ønsker en stor tidlig produktion.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, tidlig
Almindelig rajgræs, middeltidlig
  • Til arealer i omdrift - også på tør jord
  • Stort indhold af tidlig almindelig rajgræs
  • Høj andel hvid- og rødkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand