GrassLopata

ForageMax 35A

Slæt og afgræsning - Økologi

Hvidkløver + almindelig rajgræs

Især til slæt, høj foderværdi

Beskrivelse

ForageMax 35 er sammensat af middeltidlig og sildig diploid rajgræs samt hvidkløver.

Anvendelse

Blandingen er en hvidkløverholdig variant af ForageMax 33 og egner sig primært til slæt eller hvor der veksles mellem slæt og afgræsning. Med kombinationen af almindelig rajgræs og hvidkløver er der mulighed for at lave ensilage med meget høj foderværdi.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand