GrassLopata

ForageMax 42A

Slæt - Økologi

Med rød- og hvidkløver samt rajgræs

Slætblanding med stort potentiale

Beskrivelse

ForageMax 42 er en højtydende kløvergræsblanding til slæt og er sammensat af hybrid rajgræs samt diploid middeltidlig og sildig rajgræs.

Anvendelse

ForageMax 42 er især til slæt, men blandingen er også velegnet, hvor der gennemføres 2-3 slæt og afgræsses sidst i vækstperioden. Den store andel af kløver gør blandingen velegnet til dyrkning ved et lavt kvælstofniveau, f.eks. på økologiske brug. Skal hvidkløverens produktionsevne bibeholdes, bør der ikke være mere end 4 uger mellem hvert slæt.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Hybridrajgræs
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Også god ved lavt kvælstofniveau
  • Med hybrid rajgræs, rød- og hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand