GrassLopata

ForageMax 44

Slæt - Økologi

Meget protein i robust blanding

Bred sammensætning giver god bund i græsmarken

Beskrivelse

ForageMax 44 minder om ForageMax 45, men har en bredere sammesætning med mindre rajsvingel og mere rajgræs. Det giver stadigvæk mulighed for at producere meget foder med meget høj forderværdi samtidig med at sildig almindlig rajgræs og engsvingel danner en god bund i marken, så ukrudtet får det svært.

Anvendelse

ForageMax 44 er en velegnet slætblanding når vægten lægges på højt indholdaf protein, mange foderenheder og høj foderværdi. For at få det optimale ud af blandingen bør der høstes med samme slætstrategi som i ForageMax 42 og 45 - dvs. fire eller fem slæt.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type rajgræs
Engsvingel
  • Højt stabilt udbytte
  • Meget protein
  • God bund med rajgræs og engsvingel
  • Samme slætstrategi som i ForageMax 42 og 45