GrassLopata

ForageMax 45A

Slæt - Økologi

Rajsvingel, rajgræs og kløver

Slætblanding med stort potentiale

Beskrivelse

ForageMax 45 er en middeltidlig, stråstiv blanding med en relativ høj foderværdi. Blandingen er sammensat af diploid middeltidlig alm. rajgræs og rajsvingel af rajgræstypen samt hvid og rødkløver. Der er en betydelig andel af kløver, som gør blandingen velegnet til dyrkning ved et lavt kvælstofniveau. For at rødkløver ikke skal trykke andelen af græs og hvis blandingen skal bibeholde produktionsevnen i mere end to år, skal der gennemføres mindst 4 slæt og gerne 5 slæt årligt.

Anvendelse

Indholdet af rajsvingel nedsætter risikoen for angreb af kronrust og øger persistensen i forhold til alm. rajgræs - også under uvandede forhold. Da blandingen også har et betydeligt indhold af hvidkløver, der er mere fremtrædende i efterårsperioden, kan de sene slæt også afgræsses. ForageMax 45 anvendes, hvor der er fokus på en stor produktion i mark og stald.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type rajgræs
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Også god ved lavt kvælstofniveau
  • Med rajsvingel, rød- og hvidkløver samt alm. rajgræs
    • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand