GrassLopata

ForageMax 46A

Slæt - Økologi

Med hvidkløver, rajsvingel og rajgræs

Slætblanding til ensilage med høj foderværdi

Beskrivelse

ForageMax 46 er en middeltidlig, stråstiv blanding med en høj foderværdi. Blandingen er sammensat af diploid middeltidlig alm. rajgræs og rajsvingel af rajgræstypen samt hvidkløver. Det er altså en variant af ForageMax 45, men uden rødkløver. Der bør gennemføres mindst 4 slæt og gerne 5 slæt årligt.

Anvendelse

Blandingens indhold af rajsvingel nedsætter risikoen for angreb af kronrust og øger persistensen væsentligt i forhold til alm. rajgræs - også under uvandede forhold. Da blandingen indholder hvidkløver, kan de sene slæt også afgræsses. Den anvendes, hvor der er fokus på en stor produktion i mark og stald.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type rajgræs
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Også god ved lavt kvælstofniveau
  • Med hybridrajgræs, hvidkløver og alm. rajgræs
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand