GrassLopata

ForageMax 47A

Slæt - Økolog

Med rajsvingel, rajgræs og ekstra rødkløver

Meget rødkløver = mere protein

Beskrivelse

ForageMax 47 er velegnet til slæt på alm. agerjord, der ikke er vandlidende. Blandingen har et højt indhold af rødkløver, moderat indhold af hvidkløver og et reduceret indhold af græs. Andelen af bælgplanter er 49 pct. - angivet ved antal frø - og blandingen må derfor anvendes på bedrifter med over 1,7 DE pr. ha, hvor blandingen også har en kvælstofnorm.

Anvendelse

ForageMax 47 kræver en moderat tildeling af kvælstof til 1. slæt det 1. brugsår og meget moderat tildeling det 2. brugsår. For at blandigen skal bibeholde produktionsevnen i mere end to år, skal der gennemføres mindst 4 slæt og gerne 5 slæt årligt. Den anvendes, hvor der er fokus på en stor produktion af hjemmeavlet protein.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type rajgræs
Rødsvingel
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Ekstra højt indhold af rødkløver
  • Klarer sig med ingen eller meget lav tilførsel af kvælstof
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand