GrassLopata

ForageMax 58A

Afgræsning, geder

Robuste græsser blandet med bælgplanter

Afgræsning med geder på alle jordtyper

Beskrivelse

ForageMax 5 til afgræsning for geder har en meget tidlig forårsproduktion. Dette sikres bla. af strandsvingel, timote af afgræsningstypen og engsvingel. Indholdet af tetraploid middeltidlig almindelig rajgræs er med til at sikre ædelysten gennem den tidlige del af sommerperioden og andelen af sildig diploid alm. rajgræs er med til at begrænse udviklingen af hvidkløver i blandingen over tid. Blandingens indhold af bælgplanter består af lucerne og rødkløver, som bidrager til produktionen af foder, og småbladet hvidkløver, der skal fungere som bunddække og producere kvælstof.

Anvendelse

ForageMax 58 til geder er især til afgrædning.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Lucerne
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Strandsvingel
Timoté
  • Til afgræsning for geder på almindelig jord
  • Middeltidlig
  • Lucerne, rød- og hvidkløver blandet med varige græsser

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger