GrassLopata

ForageMax 59A

Slæt, geder - Økologi

Højtydende græsser blandet med bælgplanter

Tidlig blanding til slæt

Beskrivelse

ForageMax 59, økologi, til geder starter væksten tidligt om foråret. Dette sikres dels af rajsvingel af rajgræstypen (Perun) og dels af timote. En relativ stor andel af alm. rajgræs og bælgplanter er med til at sikre en god foderværdi gennem vækstperioden. Blandingens indhold af bælgplanter består af storbladet hvidkløver, rødkløver og lucerne, der sikrer højt indhold af protein og stor produktion.

Anvendelse

ForageMax 59 til geder er især til slæt, dvs. den egner sig godt til produktion af hø, wrap eller ensilage. Sådybten skal være 1-2 cm på fasttromlet jord og frøene skal være dækket for at bevare effekten af podningen af lucernefrøet. Etablering om foråret eller senest 15. august.Der er muligt at producere en energirig ensilage, hvis der ikke er for langt mellem slættene. Ca. 5 uger vil normalt være hensigtsmæssigt.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Lucerne
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type rajgræs
Timoté
  • Til - hø - wrap - ensilage på almindelig jord
  • Tidlig og højtydende
  • Lucerne, rød- og hvidkløver blandet med propduktive græsser
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand