GrassLopata

ForageMax Øko Robust Hvid

Slæt og afgræsning - Økologi

Med rajsvingel Fojtan

Især til afgræsning

Beskrivelse

ForageMax Robust Hvid indeholder ud over almindelig rajgræs og hvidkløver også rajsvingel af strandsvingel typen Fojtan. Blandingen er primært til afgræsning, men kan også anvendes til slæt. Den egner sig til alle jordtyper, også humusjord og let sandjord da den indeholder den meget persistente rajsvingel af strandsvingeltypen , der ligesom strandsvingel har et robust og veludviklet rodsystem. Fordelen ved rajsvingel af strandsvingeltypen sammenlignet med strandsvingel er at fordøjeligheden er bedre. På vandlidende arealer må det forventes, at bestanden af kløver forsvinder med tiden.

Anvendelse

ForageMax Robust Hvid anvendes i foderplaner med op til 50 % kløvergræs med 4-5 slæt pr. år (slæt hver 4. uge) for at opnå den rette fordøjelighed. På bedrifter, hvor udbyttet er målrettet kviefoder, er en strategi med 3-4 slæt årligt bedst og på arealer af mere marginal karakter og til bioenergi kan en tre-slætstrategi anvendes. ForageMax Robust Hvid er også velegnet til afgræsning blandt andet fordi den indeholder velsmagende tetraploid middeltidlig alm. rajgræs, der udmærker sig ved en højt udbytte, en god rustresistens og en lille mængde vraggræs. Rajsvingel af strandsvingel typen Fojtan har vist sig også at være velegnet til afgræsning og er med sin lave tætte vækst med til at give bund i græsmarken.

 

Det bedste resultat opnås ved etablering i foråret med moderate mængder dæksæd. Etablering i juli er også muligt, men etablering efter 1. august anbefales ikke, da strandsvingel er langsom i etableringsfasen.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med rajsvingel Fojtan og hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand