GrassLopata

ForageMax Øko Robust Rød

Slæt - Økologi

Med rajsvingel Fojtan

Til slæt

Beskrivelse

ForageMax Robust Rød indeholder ud over almindelig rajgræs også rødkløver og hvidkløver samt rajsvingel af strandsvingeltypen FOJTAN. Blandingen er primært til slæt, men kan også anvendes til afgræsning. Den egner sig til alle jordtyper, også humusjord og let sandjord fordi den indeholder Fojtan, der ligesom strandsvingel har et robust og veludviklet rodsystem. Fordelen ved rajsvingel af strandsvingeltypen sammenlignet med strandsvingel er at fordøjeligheden er bedre. På vandlidende arealer må det forventes, at bestanden af kløver forsvinder med tiden.

Anvendelse
ForageMax Robust Rød anvendes i foderplaner med op til 50 % kløvergræsgræs med 4-5 slæt pr. år (slæt hver 4. uge) for at opnå den rette fordøjelighed. På bedrifter, hvor udbyttet er målrettet kviefoder, er en strategi med 3-4 slæt årligt bedst og på arealer af mere marginal karakter og til bioenergi kan en tre-slætstrategi anvendes.

Såtid
Det bedste resultat opnås ved etablering i foråret med moderate mængder dæksæd. Etablering i juli er også muligt, men etablering efter 1. august anbefales ikke, da strandsvingel er langsom i etableringsfasen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med rajsvingel Fojtan, rød- og hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand