GrassLopata

HorseMax 60S

Afgr. Heste struktur - Økologi

Uden kløver, græsser med lavt indhold af sukker

Til afgræsning, hø eller wrap

Beskrivelse

HorseMax 60, 60S, 61, 62 og Solfaxi er specialblandinger til heste. Et græsareal til heste skal også tjene som motionsareal for de græssende dyr. Blandingerne indeholder derfor rødsvingel og engrapgræs, der med deres udløbere danner et slidstærkt tæppe. Den relativt store andel af rajsvingel, rajgræs og/eller timote gør, at overskydende græs kan fortørres og anvendes til hø og ensilage.

 

HorseMax 60 er uden kløver og anvendes hvor kløver er uønsket, og der kan tilføres kvælstof hver 4-5 uge i vækstperioden fra april til august.

HorseMax 60S og 62 er ligeledes uden kløver og samtidig næsten uden græsser med højt indhold af sukker. Det gør blandingen velegnet til forhold, hvor der ønskes lavt sukkerindhold i græsset samt stor andel af strukturrige arter. F.eks. til ponyer og andre racer, der ikke tåler højt indhold af sukker i foderet.

HorseMax 61 indeholder moderate mængder småbladet hvidkløver og anvendes hvor man kan håndtere hvidkløver i afgræsning til heste, der ikke bør afgræsse en ration, der er over 25 pct. kløver. Fordelen ved hvidkløver er, at der kun skal anvendes moderate mængder kvælstof 1 eller 2 gange i vækstperioden, for at blandingen producerer græsmarks foder.

HorseMax Solfaxi indeholder ikke kløver, men en række græsser med lavt sukkerindhold (fruktaner) og høj strukturværdi. Derudover er Solfax-blandingen tilført 8 forskellige arter af urter, bælgplanter og græsser, så blandingen kan give et meget alsidigt foder. Blandingen kan anvendes til alle typer af heste, men er især tiltænkt dyr med tendens til forfangenhed.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Almindelig rajgræs, middeltidlig
Strandsvingel
Timoté
Engsvingel
Rødsvingel
Engrapgræs
  • Til afgræsning eller hø/wrap på alle jordtyper
  • Middeltidlig blanding med god holdbarhed
  • Højt indhold af græsser med høj strukturværdi og lidt sukker
  • Udsædsmængde: 22-26 kg/ha i dæksæd, 26-31 kg/ha i renbestand