Øko Gris

Afgræsning

Til alle afgræsningssystemer

Øko Gris består hvidkløver, strandsvingel og almindelig rajgræs. Ca. to tredjedele består af robuste rajgræsset. Det giver høj foderoptagelse og gode muligheder for udvikling af kløver.

Anvendelse

Øko Gris er velegnet til alle afgræsningssystemer. Blandingen dyrkes på alm. god agerjord i god dræningstilstand og er også velegnet under uvandede forhold.

Bemærk

I løbet af sæsonen kan indholdet ændres i takt med at det økologisk avlede frø bliver udsolgt

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Strandsvingel
  • Til arealer i omdrift
  • Sildig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 30-35 kg/ha i dæksæd, 36-42 kg/ha i renbestand