GrassLopata

ProteinMax Hvid

Økologisk

Designet til bioraffinering af protein

Økologisk

Beskrivelse

ProteinMax Hvid indeholder en stor andel hvidkløver SILVESTER som sammen med strandsvingel plus FOJTAN og de holdbare rajgræsser FABIOLA og BOVINI sikrer udbyttet af protein og og giver en tæt og holdbar græsmark. Blandingen er designet til bioraffinering af græsprotein. Den egner sig til alle jordtyper fordi den indeholder strandsvingel plus, som får et robust og veludviklet rodsystem.

Anvendelse

ProteinMax Hvid er designet til bioraffinering af protein. Etableres i max. 1 cm dybde og gødes som en alm. kløvergræsmark til slæt.

 

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 43%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Indeholder strandsvingel plus, hvidkløver og alm. rajgræs
  • Middeltidlig