GrassLopata

ProteinMax Lucerne

Økologisk

Designet til bioraffinering af protein

Økologisk

Beskrivelse

Lucerne er "protein-motoren" i denne blanding og skal derfor være den dominerende art i marken. Alm. rajgræs BOVINI, Strandsvingel PLUS FOJTAN og hvidkløver SILVESTERs primære funktioner er at give en bund til marken, så der ikke levnes plads til ukrudt.

Anvendelse

ProteinMax Lucerne er designet til bioraffinering af protein. Etableres i ca. 1 cm dybde og gødes med kalium og svovl. Lucerne trives bedst på en jord med et godt luftskifte og med et reaktionstal, der er passende for jordtypen, dvs. 6,3-6,8 på sandjord og 6,5-7,5 på lerjord.

 

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 85%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Lucerne
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Indeholder Lucerne, Strandsvingel PLUS, hvidkløver og alm. rajgræs
  • Middeltidlig