GrassLopata

ProteinMax Rød

Økologisk

Designet til bioraffinering af protein

Økologisk

Beskrivelse

Rajgræs PLUS PERSEUS sikrer sammen med en stor andel rødkløver CALLISTO udbyttet, mens de holdbare og udbytterige rajgræsser FABIOLA og BOVINI sammen med Strandsvingel PLUS FOJTAN og hvidkløver SILVESTER sikrer holdbarheden og en tæt mark. Blandingen er designet til bioraffinering af græsprotein. Den egner sig til de fleste jordtyper.

Anvendelse

ProteinMax Rød er designet til bioraffinering af protein. Etableres i max. 1 cm dybde og gødes som en alm. kløvergræsmark til slæt.

 

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 46%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type rajgræs
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Indeholder rajgræs plus, strandsvingel plus, rødkløver, hvidkløver og alm. rajgræs
  • Middeltidlig