GrassLopata

MATHILDE

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Højt udbytte, tæt vækst - Til slæt

Robust og sikker

Mathilde er tetraploid og begynder væksten meget tidligt om foråret, mens skridningstidspunktet er sent i gruppen af tidlige sorter. Efterårsvæksten er ligeledes god. Vinterfastheden er meget god, både under sne og barfrost. Mathilde yder et meget højt udbytte af tørstof og foderenheder og har god persistens. Dette gælder i forsøg under slæt såvel som under simuleret afgræsning.

Tæt som en diploid

Mathilde er af den nye type tetraploide sorter med meget god tæthed - som vi normalt kender det fra diploide sorter. Det betyder, at den tetraploide andel af en blanding kan øges og de tetraploide sorters højere fordøjelighed udnyttes bedre - uden at marken samtidig bliver mere åben.  

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Ground cover
Egnethed til afgræsning
  • Meget højt udbytte
  • Persistent og vinterfast
  • Meget tidlig forårsvækst
  • Tæt vækst

Tidlighedsgruppe: Tidlig