Hybrid rajgræs, tetraploid

er en art med flere muligheder, og egentlig er der ikke tale om en hybrid, men om en artskrydsning mellem italiensk rajgræs og almindelig rajgræs hvor afkommet kan ligne den ene eller den anden af de to ”forældre” mere eller mindre.

Der er altså forskel i sorternes egenskaber, afhængig af om de ligner italiensk eller almindelig rajgræs mest.


I DLF har vi specialiseret os i typer der forener holdbarheden fra almindelig rajgræs med en foderkvalitet omtrent som italiensk rajgræs. Disse hybridrajgræs sorter egner sig især til slæt eller kombineret slæt og afgræsning. Især er udbyttet højt tidligt om foråret hvor produktionen er større end almindelig rajgræs, Samtidig er de mere tørketolerante end både almindelig rajgræs og italiensk rajgræs.

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

    Find your contact person

    You can search through the entire DLF organization