Strandsvingel

Strandsvingel er et robust græs med stor holdbarhed og forholdsvis ny i danske græsmarker.

Arten udmærker sig ved at være meget persistent - den tåler frost og sne, men også periodevis oversvømmelse.

Udbyttet er højt under danske forhold sammelignet med rajgræs, men foderværdien lavere.


Strandsvingel er med sit store og dybe rodnet én af de mest tørke- og varmetolerante græsser og producerer foder i perioder, hvor andre græsser har stoppet væksten. Strandsvingel er meget sund og bladene ret grove. Der er stor forskel på sorternes evne til at tåle frost. Strandsvingel anvendes meget til slæt og afgræsning i det sydlige Europa og under tilsvarende tørre og varme forhold, men er også ved at vinde indpas længere nordpå. Her kan den bidrage til græsmarker med højere presistens.

Forædlingen fokuserer på at udvikle sorter:

  • Der kombinerer høj smagbarhed og bløde blade med god tørketolerance,

  • Der har resistens mod bladsygdomme (rust, xanthomonas, helminthosporium.)

  • Der har produktion i sommer og efterårsperioden.

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

    Find your contact person

    You can search through the entire DLF organization