Strandsvingel PLUS

Rajsvingel (festulolium) af strandsvingeltypen er en krydsning mellem strandsvingel og almindelig rajgræs - en hybridstrandsvingel. Resultatet er en mellemform, der som hovedregel får god foderværdi, hurtig forårsvækst og højt udbytte fra rajgræsset samt høj persistens og stresstolerance fra svingel.

Hybridstrandsvingel ligner strandsvingel en del og tolererer dermed tørke og fugtige forhold samtidig med at de har god holdbarhed (persistens) og et højt udbytte af foderenheder. 


Målet med forædlingen er at fastholde udbytte, persistens og tørketolerance fra strandsvinge, samtidig med at foderværdien hæves, sammenlignet med ren strandsvingel. Det er også målet at udvikle typer med forskelligt skridningstidspunkt, så rajsvingel sorterne kan anvendes i flere forskellige græsmarksblandinger hvor der er behov for mere langvarige græsmarker med høj foderværdi.

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

    Find your contact person

    You can search through the entire DLF organization