GrassLopata

LAURA

Festuca pratensis

Meadow fescue

Højt udbytte og meget god persistens - Til varige marker, slæt og afgræsning

Udbytte og holdbarhed

Laura har hurtig etablering, dette gør den konkurerncedygtig selv med almindelig rajgræs. Udbyttet i 1. slæt er højt og kombineres med en meget bladrig genvækst. Derfor har Laura et meget højt udbytte af foderenheder med høj foderværdi. Dette medfører også, at Laura er egnet til afgræsning,hvor der er god smagbarhed og lille mængde vraggræs.

Til slæt og afgræsning

Engsvingel anbefales især i blandinger til kolde og fugtige områder. Desuden har Laura vist meget god persistens i f.eks. Østrig, hvor der er høstet høje udbytter selv efter 5-6 år. Dette understreger den meget gode vinterfasthed for Laura ligesom den er tilpas agressiv til at fastholde bestanden i flere år.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Ground cover
Tæthed
  • God fordøjelighed
  • Meget vinterfast
  • Højt udbytte
  • God persitens

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig