Hvidkløver

Hos hvidkløver er det bladstørrelsen der afgør, hvad sorten egner sig bedst til. Jo mindre blade, jo større tolerance overfor tæt nedbidning. Omvendt er sorter med store blade mere egnede til slæt eller kombinationer af slæt og afgræsning. Derfor er der forskellige sorter af hvidkløver i blandingerne - afhængig af anvendelsen.

Læs mere om hvidkløver her


Hvidkløver har små frø og kræver en omhyggelig såning for at få den optimale bestand. Efter etableringen spreder planterne sig ved hjælp af sine krybende stængler, der kan slå rod. Det er én af årsagerne til, at den tåler afgræsning. Da hvidkløver samtidig er vinterfast og kun har få alvorlige sygdomme, har den en god holdbarhed i græsmarken. Derfor bidrager hvidkløver til stor fleksibilitet i hvordan og hvor længe kløvergræsmarken skal anvendes.

Forædling af hvidkløver

Gennem traditionel forædling forbedres sorternes

 • Udbytte med særlig fokus på forårsperioden

 • Resistens over for knoldbægersvamp (ved kunstig smitte)

 • Generelle sygdomsresistens

 • Kvalitetsegenskaber som lavt indhold af blåsyre

 • Vinterfasthed ved afprøvning i Centraleuropa

 • Produktion af kvalitetsfrø.

 • Harmonisk vækst sammen med græs

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

  Find your contact person

  You can search through the entire DLF organization