Rajgræs PLUS

Rajsvingel (festulolium) af rajgræstypen er en krydsning mellem italiensk rajgræs og svingel. Resultatet er en mellemform, der som hovedregel får god foderværdi, hurtig forårsvækst og højt udbytte fra rajgræsset samt høj persistens og stresstolerance fra svingel.

Rajgræstyperne ligner nærmest italiensk eller hybridrajgræs i udseende, men har bedre vinterfasthed, holdbarhed og ikke mindst et højere udbytte af foderenheder end almindelig rajgræs.


De enkelte rajsvingel sorter indeholder forskellige kombinationer af disse egenskaber og kan derfor inddeles efter ligheden med forældrene.

Sorten Lofa ligner morfologisk og dyrkningsmæssigt hybrid rajgræs med en persistens på op til 3-4 år, kombineret med en bedre sygdomstolerance for xanthomonas, rust og sneskimmel, tidlig forårsvækst og høj foderværdi.

Sorterne Achilles, Perun, Hostyn og Persus ligner italiensk rajgræs, men persistensen er op til 4 år ligesom engsvingel. Disse typer er især velegnede til slæt.

Målet med forædlingen er at fastholde udbytte og kvalitet, kombineret med resistens mod sygdommene rust og xanthomonas, og at udvikle typer med forskelligt skridningstidspunkt, så rajsvingel sorterne kan anvendes i flere forskellige græsmarksblandinger.

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

    Find your contact person

    You can search through the entire DLF organization