Rødkløver, tetraploid

I græsmarker til slæt er der fokus på rødkløver, som er den bælgplante der er bedst egnet til dette formål. Rødkløver udmærker sig ved at kunne klare sig i konkurrencen med kraftigt voksende græsser der høstes ved begyndende skridning. Desuden har rødkløver et dybtgående rodsystem, der giver god tørketolerance. Kvaliteten af rødkløver er ikke så høj som af hvidkløver, men i blanding af rødkløver, rajsvingler og rajgræsser er der basis for høst af et højt udbytte med meget god foderværdi.


Med sin lange pælerod er rødkløver tørketolerant og trives på en lang række jordtyper (dog ikke meget lette eller vandlidende jorder). Rødkløver udnytter luftens kvælstof ved symbiose med Rhizobium bakterier, der lever på kløver-rødderne.

DLF udvikler især diploide (2n=14) sorter og forædlingen fokuserer på at :

  • Øge sorternes potentiale for højt udbytte.

  • Sorterne trives under en række vidt forskellige klimaer, med forskellig typer af stress.

  • Sorterne er resistente overfor sygdomme som fusarium og knoldbægersvamp (Sclerotinia trifoliorum)

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

    Find your contact person

    You can search through the entire DLF organization