Timoté

Timoté er en flerårig græs, som er særdeles vinterfast og meget velegnet til fugtig jord. Timoté har en lang periode med forårsvækst, inden den begynder skridningen og er det et koldt forår, vokser timoté bedre end de fleste andre fodergræsser.

De sene sorter egner sig til afgræsning. De tidlige typer med stort udbytte i foråret bruges især til ensilage.


Timoté er en flerårig græs, som er særdeles vinterfast og velegnet til fugtig jord. Arten har en lang periode med forårsvækst, inden den begynder skridningen. Timoté indgår i mange typer af græs- og kløverblandinger, fordi den sikrer markens varighed uden at være aggressiv overfor de øvrige græsser, og bidrager til en god kvalitet forår og efterår.

De sene timoté sorter egner sig fint til afgræsning, og kreaturerne æder dem gerne. Hverken sukkerindhold eller fordøjelighed er på højde med rajgræsserne; men til gengæld har timoté et gunstigt fiberindhold.

De tidlige typer med stort udbytte i foråret bruges især til ensilage. DLF satser på både de tidlige ensilage typer og de sildige afgræsnings typer og har udviklet sorter af begge slags.

 

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter

    Find your contact person

    You can search through the entire DLF organization