GrassLopata

HUMBI 1

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Persistens ud over det sædvanlige - DLF Topsort med høj FK NDF

Særdeles vinterfast

Humbi 1 er en diploid, sildig alm. rajgræs med en særdeles god vinterfasthed. I Landsforsøgene 2010-2013 var der i den første vinter snedække i en lang periode og i den anden vinter først snedække og derefter 3 uger med barfrost i marts. Humbi 1 viste her, at den er meget vinterfast, hvilket kommer til udtryk i udbyttet både i 2. og især i 3. brugsår, hvor den yder 30 % merudbytte.

Høj fordøjelighed af NDF

Humbi 1 har i DLF´s egne analyser vist et indhold og fordøjelighed af NDF over gennemsnittet. Humbi 1 har 3 % mere NDF end den sildige diploide sort med lavest indhold (510 mod 480 g NDF/kg tørstof) og fordøjeligheden af NDF (FK NDF) er mere end 4 % enheder højere (79,2 mod 74,7). En høj fordøjelighed af NDF er med til at give en større foderoptagelse og dermed mere mælk. I landsforsøgene har Humbi 1 også vist en høj FK NDF i forhold måleblandingen.

Topsort fra DLF

Topsorter fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof.

FK-NDF er en af de parametre, der betyder mest for foderoptagelse og mælkeydelse – derfor er høj FK-NDF betingelsen for at en sort kan kaldes topsort fra DLF og markeres med et mælkeglas.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
  • Meget persistent
  • Høj fordøjelighed af NDF
  • God rustresistens
  • Velegnet til afgræsning

Tidlighedsgruppe: Sildig

productGrassSmall