GrassLopata

OPTION

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Ydelse helt i top

Option - en hollandsk topscorer

Option er forædlet i Holland og udmærker sig der ved sit høje udbytte i 1. slæt og den meget gode resistens overfor kronrust - karakteren 8,7 på en skala der går til 9, som er helt resistent.

Også på toppen i Danmark

I danske forsøg har Option ligeledes vist et højt udbytte - lige over måleblandingen, der også indeholder tetraploide sorter.

Foderværdien er god

Også målt i kg tørstof pr. foderenhed er Option lidt bedre end måleblandingen.

Bedst til slæt

På grund af det høje udbytte ved slæt og den oprette vækst er Option især egnet til blandinger der anvendes til ensilering.

Topsort fra DLF

Topsorter fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof.

FK-NDF er en af de parametre, der betyder mest for foderoptagelse og mælkeydelse – derfor er høj FK-NDF betingelsen for at en sort kan kaldes topsort fra DLF og markeres med et mælkeglas.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
  • Meget højt udbytte
  • God rustresistens
  • God foderværdi

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Udbytte i danske forsøg

  1. år, slæt 2. år, slæt 1. år, afgræsning 2. år, afgræsning.
Blanding 100 100 100 100
OPTION 100 101 101 100

Forholdstal, tørstof/ha. Sortsafprøvning Danmark 2005-06

Særdeles god foderværdi

  1. år, slæt 2. år, slæt 1. år, afgræsning 2. år, afgræsning
Blanding 1,32 1,23 1,13 1,15
OPTION 1,26 1,22 1,13 1,16

Kg tørstof pr. FE. Sortsafprøvning Danmark 2005-06

productGrassSmall