GrassLopata

DIWAN

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Høj foderværdi og højt udbytte - Tetraploid topsort fra DLF

Udbytte og fordøjelighed i top

Diwan 1 er en tetraploid, middeltidlig sort af almindelig rajgræs, der kombinerer udbytte og kvalitet. Udbyttet af foderenheder har været henholdsvis 6 og 5 % over måleblandingen i sortsafprøvningen 2013 og 2014. Fordøjeligheden af såvel NDF som organisk stof har ligeledes været over middel.

Sund sort

I Holland har Diwan 1 opnået karakteren 8,8 for rustresistens på en skala der går fra 1-10, med 10 som højeste niveau.

Topsort fra DLF

I DLFs egne forsøg har Diwan 1 vist et højere indhold af fordøjelige cellevægge (FK NDF) end andre sorter i samme gruppe. Det gør den berettiget til et mælkeglas og betegnelsen: Topsort fra DLF.

Topsorter fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof.

FK-NDF er en af de parametre, der betyder mest for foderoptagelse og mælkeydelse – derfor er høj FK-NDF betingelsen for at en sort kan kaldes topsort fra DLF og markeres med et mælkeglas.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
Fordøjelighed
  • Tetraploid
  • Højt udbytte
  • Høj foderværdi
  • God rustresistens

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

productGrassSmall