GrassLopata

POLIM

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Persistent med højt udbytte - Topsort fra DLF

Højt udbytte

Polim er en hollandsk sort af sildig tetraploid rajgræs, som i Landsforsøgene har givet det højeste udbytte af foderenheder i sin gruppe.

Foderværdi

Som tetraploid har Polim en god foderværdi. Dette kommer til udtryk som høj fordøjelighed af såvel organisk stof som NDF samt få kg tørstof pr. foderenhed.

Resistent mod rust

I den hollandske sortsafprøvning har Polim fået karakteren 8,5 for rustresistens på en skala  fra 1 til 9, hvor 9 er bedst.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Ground cover
  • Mange foderenheder pr. ha
  • God persistens
  • Høj foderværdi
  • Meget rustresistent

Tidlighedsgruppe: Sildig

productGrassSmall