GrassLopata

HOSTYN

Festulolium

Festulolium

Højt udbytte og høj foderværdi - Tidlig/middeltidlig - som Perun

Rajgræs PLUS

Rajsvngel Hostyn er en krydsning mellem Italiemsk Rajgræs og Engsvingel – og hører til rajgræstypen. Hostyn har en god forårsvækst og er en tidlig type som Perun, det vil sige den skrider ca. 5 dage senere end Achilles og 5 dage tidligere end Perseus. Hostyn er hurtig til at etablere sig efter såning - en egenskab der også kendes fra italiensk rajgræs.

Bedst til slæt

Hostyn har samme høje foderværdi og udbytte som italiensk rajgræs samt en hurtig genvækst efter slæt. Den har god holdbarhed ligesom engsvingel. Hostyn er især velegnet til slæt og vil ved slæt hver 4.-5. uge have en god fordøjelighed. Skridning er middeltidlig så den passer fint i blandinger sammen med rødkløver, middeltidlig alm. rajgræs og hybridrajgræs.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Ground cover
Egnethed til afgræsning
Egnethed til blandinger
Tæthed
Fordøjelighed
  • Rajgræstype
  • Meget højt udbytte
  • Tidilig forårsvækst
  • God holdbarhed

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig