GrassLopata

PERSEUS

Festulolium

Festulolium

Højt udbytte og god persistens - 4-5 dage senere end Perun

Perseus – sildig rajgræs PLUS

Perseus har relativt tidlig forårsvækst samt den gode genvækst efter slæt, vi normalt ser hos rajsvingel. Perseus er af samme type som Perun, men da Perseus skrider 4-5 dage senere, passer den godt i blandinger med middeltidlig til sen 1. slæt. Den sene skridning gør også at foderværdien hos Perseus kan blive meget høj.

Overbevisende resultater

I den danske sortsafprøvning ydede Perseus 10-15 % højere udbytte end almindelig rajgræs i 2. brugsår og over 20 % mere i 3. brugsår - målt i foderenheder. Persistensen er altså i orden og samtidig er rustresistensen god.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Egnethed til afgræsning
Fordøjelighed
  • Meget højt udbytte
  • Meget persistent
  • Senere skridning end Perun
  • God foderværdi

Tidlighedsgruppe: Sildig