GrassLopata

PERUN

Festulolium

Festulolium

Udbytte, kvalitet og holdbarhed - Det bedste fra rajgræs og svingel i et

Kendt rajgræs PLUS

Perun er en rajsvingel dannet på basis af krydsning mellem itailensk rajgræs og engsvingel. Dernæst er der foretaget en tilbagekrydsning til italiensk rajgræs og derfor ligner Perun denne art mest.  

Kvalitet og holdbarhed

Perun har arvet høj foderværdi og højt udbytte fra italiensk rajgræs samt god holdbarhed fra engsvingel. Perun er især egnet til slæt. Skridningen sker middeltidligt og den passer godt i blandinger med typer som middeltidlig almindelig rajgræs, hybridrajgræs samt rødkløver. For eksempel i form af ForageMax 45 og 46 til slæt. Afgræsningsforsøgene har dog vist, at køerne også gerne æder Perun direkte på marken.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Ground cover
Egnethed til afgræsning
Egnethed til blandinger
Tæthed
Fordøjelighed
  • Kombinerer udbytte og kvalitet
  • Meget vinterfast
  • Tidlig forårsvækst
  • God sygdomsresistens

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Meget højt udbytte - ikke mindst i 2. og 3. år

Forholdstal, AE/ha. Landsforsøg, Danmark, 2002-2004.