GrassLopata

HorseMax Fiber

Afgræsning med struktur til heste

Uden kløver og med græsser med lavt indhold af sukker

Til afgræsning, hø eller wrap

Beskrivelse

HorseMax Fiber er sammensat  til at give et lavt sukkerindhold samtidig med et højt indhold af protein og fibre. 

HorseMax Fiber er velegnet til slæt og afgræsning.

HorseMax Fiber giver et højt udbytte tidligt på sæsonen, hvilket giver dig mulighed for tidlig afgræsning eller et tidligt slæt inden afgræsing.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Almindelig rajgræs, middeltidlig
Strandsvingel
Timoté
Engsvingel
Rødsvingel
Engrapgræs
  • Græsblanding til afgræsning og hø/wrap
  • Tidlig blanding 
  • Græsser med mange fibre og lavt sukkerindhold
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand