Mere Mælk med DLF Fiber Energy

Højere mælkeydelse giver dig højere profit. For at få det skal du bruge det optimale foder til dit kvæg - du skal bruge det rigtige græs. 

DLF Fiber Energy græsser har en meget høj fiberfordøjelighed. Høj fordøjelighed giver et højere foderoptag, mere mælk i tanken og på samme tid kan du spare på dyrt indkøbt foder. Se vores nye video og find ud af hvorfor DLF Fiber Energy græsser er så specielle: 

Høj fordøjelighed giver højere foderoptag.

For at opnå et højere foderoptag er det vigtigt, at fordøjeligheden af græsset ligger mellem 78-81%.

Er der mellem 30 og 50% kløver i et kløvergræs mix, så vil det kun være nødvendigt med en fordøjelighed af organisk materiale mellem 76-80%, hvilket skyldes, at kløver passerer hurtigere gennem koen. Det vil derfor være muligt at opnå et langt højere niveau af kvalitet ved at introducere kløver i et mix af græs.

Find din DLF Fiber Energy sort her

Plantecellens struktur har stor betydning for fordøjeligheden.

Når vi ønsker at forstå hvilke parametre som påvirker fordøjeligheden af organisk materiale, så er vi nødt til at se på plantens celler og hvordan disse er opbygget.

En plantecelle kan opdeles i celleindhold og cellevægge. 

Plante celleCellernes indhold består hovedsageligt af protein, fedt, stivels og sukker. Fordøjeligheden af cellernes indhold er tæt på 100% og meget konstant. Det er svært at forøge fordøjeligheden yderligere af cellens indhold, se tabel.

Fordøjeligheden af cellevæggen er derimod helt forskellig fra indholdet af cellerne og varierer meget mellem de enkelte komponenter. Cellevæggen består af β-glukaner, pectiner, cellulose, hemicellulose og lignin.

Pectiner og β-glukaner har en meget høj fordøjelighed som er meget tæt på 100%, mens fordøjeligheden af lignin er 0%. Fordøjeligheden af cellulose og hemicellulose varierer, hvilket betyder, at fordøjeligheden af disse komponenter i praksis definerer cellens fordøjelighed og dermed græssets fordøjelighed.
DLF Fiber Energy
Hemicellulose, cellulose og lignin betegnes også med en fælles betegnelsen; "neutralt opløselige fibre" eller NDF (Neutral detergent fibers).

Ved forædling kan vi ændre cellevæggens indhold af cellulose, hemicellulose og ligning, og derved gøre græsset mere fordøjeligt. I praksis betyder det, at vi øger fordøjeligheden af neutralt opløselige fibre, hvilket kan forkortes til dNDF (digestible Netural detergent fiber).

Mere Mælk med DLF Fiber Energy sorter fra DLF.

I takt med at græsset modnes, så stiger indholdet af cellulose, hemicellulose og ligning. Dette betyder, at fordøjeligheden bliver mindre og derfor spiller faktorer som tidspunkt for slæt, vejret og gødning også ind på fordøjeligheden af græsset. Vi ser dog også en større forskel mellem de enkelte græssorter og under optimale vækstbetingelser sammenligner vi derfor græssernes indhold af cellulose, hemicellulose og lignin.

Vi teste de mest lovende sorter for at bestemme fordøjeligheden af neutralt opløselige fibre. De sorter som har en fordøjelighed af neutralt opløselige fibre som ligger langt over gennemsnittet klassificerer vi; DLF Fiber Energy.

DLF Fiber Energy logo

Find vores DLF Fiber Energy sorter her


Er du interesseret i en gratis konsultation med en af vores specialister? Tag fat i dem for en evaluering af dine behov og en samtale om dine muligheder- helt uden binding og forpligtelser. 

 Gurli Klitgård
 Produktchef
 Mail: gkl@dlf.dk
 Mobil: 30 63 55 56

 


 Tom Vestergaard 
 Produktkonsulent
 Mail: tom.vestergaard@dlf.dk
 Mobil: 21 24 80 84