Danmarks bedste frøblandinger:

Større merudbytte - læs hvorfor 

Sikker grovfoderforsyning - læse hvorfor 

Højere foderværd - læs hvorfor

Større merudbytte:

Op til 2.470 foderenheder pr. ha med DLF’s topsorter

Med ForageMax får du frøblandinger, der indeholder ikke blot én men flere topsorter. Højt udbytte er nødvendigt, hvis du skal opnå et større restbeløb pr. ko med billigt, hjemmeavlet foder.

Flere topsorter i hver blanding

Med ForageMax får du frøblandinger, der indeholder ikke blot én men flere topsorter. I 2017 er det almindelig rajgræs:

- alle med højere udbytte, bedre fordøjelighed og øget  holdbarhed.

Figuren viser resultatet af sortafprøvningen for de fem sorter. Der er høstet merudbytter på 1.190-2.470 FEN/ha i 3. brugsår sammenlignet med en måleblanding med 40 % diploid og 60 % tetraploid almindelig rajgræs. Det svarer til mellem 500 og 1.000 kr. mere pr. ha.

Landsforsøg 2011-13 og 2013-15

Sikker grovfoderforsyning:

Op til 40 % højere udbytte med holdbare sorter

Med de nyeste topsorter fra DLF er der op til 40% højere udbytte i 3. brugsår. Det giver dig sikkerhed i foderforsyningen og mindre afhængighed af markedets svingende priser på soja og raps. Kort sagt større grad af selvforsyning. Forskellen i holdbarheden ses meget tydeligt på dette foto, som viser sorter af almindelig rajgræs i 3. brugsår ved Holstebro i 2015. 

Måleblanding består af 4 danske sorter fra hhv. DLF og DSV, der er afprøvet tidligere, og som sælges i blandinger på markedet

 

Højere foderværdi:

1.100 kr. mere i restbeløb pr. årsko med letfordøjeligt foder

De tre parametre, der betyder mest for fordøjeligheden af det organiske stof, er protein, sukker og fordøjelige cellevægge (FK NDF). Fordøjeligheden af protein og sukker er høj og konstant – det er altså ikke her, vi finder den store variation. Derimod kan fordøjeligheden af cellevæggene variere meget mellem sorterne. Hvis fordøjeligheden af cellevæggene i græs øges, giver det mere mælk pr. ko pr. dag på grund af en højere foderoptagelse i græsset. Samtidig opnås en billigere fodring, fordi der fodres med hjemmeavlet foder.

Mælkeydelsen topper ved 80-82 % FK Organisk stof

Nye danske fodringsforsøg med græsrige rationer viser, at maksimal mælkeydelse opnås ved en højere fordøjelighed af organisk stof (FK org.) end tidligere antaget. Optimum ligger helt oppe på 80-82 i FK organisk stof. Derfor er det meget vigtigt, at du vælger en kløvergræsblanding, der kan producere letfordøjeligt græsensilage og samtidig opnå et sikkert udbytte. Vælger du blandinger med en stor andel rajsvingel, hybridrajgræs eller strandsvingel , skal der tages slæt hver 4.-5. uge for at opnå tilstrækkelig høj fordøjelighed, især hvis der også er rødkløver i blandingen.

Læs mere om værdien af høj fordøjelighed af cellevægge - FK NDF - her