Danmarks bedste frøblandinger

Græssende køer, bedste frøblandinger, større udbytte, fodergræs, foderblandinger

Større merudbytte

Højt udbytte er nødvendigt, hvis du ønsker en bedre økonomi i hjemmeproduceret foder, og med vores topsorter får du op til 2.470 foderenheder ekstra pr. ha.

Flere topsorter i hver blanding

Vores blandinger sælges under navnet ForageMax og disse blandinger består ikke blot af én men flere topsorter.

Topsorter fra DLF giver dig højere udbytte, bedre fordøjelighed og øget holdbarhed, og er det noget som du ønsker, så skal du se efter topsorter som:

I danske sortsafprøvninger af ABOSAN 1, OVAMBO 1, HUMBI 1BOVINI og DIWAN, blev der høstet merudbytte op til 2.470 FEN/ha i 3. brugsår sammenlignet med en måleblandingen., hvilket svarer til ca. 1.100 kr. mere pr. ha.

Oversigt over merudbytte

Landsforsøg 2011-13 og 2013-15

Den sikre foderforsyning og 40 % højere udbytte med holdbare sorter

De nyeste topsorter fra DLF yder helt op til 40% ekstra udbytte i 3. brugsår.

Det betyder. at du får større sikkerhed i din foderforsyningen, og med større egenproduktion af høj kvalitet bliver du mindre afhængig af markedets flukturerende priser andre foderkilder.

Sorternes holdbarhed er vigtig og ved en overflyvning af forsøgsparaceller se tydelige forskelle. 

Mark fra Holstebro

1.100 kr mere per årsko.

De tre parametre, der betyder mest for fordøjeligheden af det organiske stof, er protein, sukker og fordøjelige cellevægge. Fordøjeligheden af protein og sukker er meget høj og derfor ikke mulig at forædle endnu højere.

Derimod kan fordøjeligheden af cellevæggene variere meget mellem arter og sorterne og det er muligt at forbrede fordøjeligheden ved forædling. Hvis fordøjeligheden af cellevæggene i græs øges stiger forderoptagelsen, hvilket betyder mere mælk pr. ko pr. dag. Samtidig opnås en billigere fodring, fordi der fodres med hjemmeproduceret foder.

Græsser med høj fordøjelighed af cellevægge giver får betegnelsen DLF Fiber Energy

Vælg den korrekte græsblanding for højeste mælkeydelse

Danske forsøg viser, at maksimal mælkeydelse opnås ved en højere fordøjelighed af organisk stof end tidligere antaget. Den optimale fordøjelighed ligger på ca. 80-82 %. Det er derfor vigtigt, at du vælger en kløvergræsblanding, der kan producere letfordøjeligt græsensilage på ca. 80-82 %.

Vælger du blandinger med en stor andel rajsvingel, hybridrajgræs eller strandsvingel, som generelt har en lidt laveere fordøjelighed end andre græsser, så kan vi anbefale at tage slæt hver 4.-5. uge for at opnå tilstrækkelig høj fordøjelighed

Læs mere om værdien af høj fordøjelighed af cellevægge - her