GrassLopata

TIFFANY

Høj kvalitet af protein

Topudbytte i danske forsøg

Med et udbytte på ca. 6,5 tons frø/ha (forholdstal 104) er TIFFANY helt på højde med andre dyrkede sorter. Også i økologiske forsøg 2016 var Tiffany topscorer med forholdstal 110.

Lavt indhold af vicin og convicin

TIFFANY har et lavt indhold af de uønskede stoffer convicin og vicin. Det gør sorten meget velegnet som foder til fjerkræ, hvor den kan udgøre en stor del af proteinfoderet. Det er ikke mindst interessant for økologiske fjerkræproducenter

Selvforsyning med protein

Hestebønner er en oplagt afgrøde, når besætningen af kvæg eller svin skal have protein avlet på ejendommen. Hestebønner trives godt på lerjord og på vandet sandjord, hvor de kan give et udbytte på 4-6 tons frø med et indhold af protein på 25-28 %

Pakningsstørrelse: 15 kg / Bigbags

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Proteinindhold
Plantehøjde
Modningstidlighed
  • Meget højt udbytte
  • Høj kvalitet af protein
  • Velegnet til fjerkræfoder
  • Middel frøstørrelse
 

Hkg frø/ha

Protein, % af tørstof

Afgrødehøjde v. høst, cm

TIFFANY 64,6* 27,8 119
Vertigo 59,8 27,7 123
Fuego 61,9 27,5 126

Landsforsøg 2015-16, *Tiffany kun 2016

 

Udbytte, hkg frø/ha

Forholdstal

Protein, % af tørstof

TIFFANY 33,7 110 28,3
Vertigo 32,7 107 27,5
Fuego 32,1 105 27,6

Økologiske Landsforsøg 2016