GrassLopata

ESO

Pisum sativum

Protein pea

Højt udbytte med god standfasthed.
Gul ært til foder eller konsum

 

Topsort i Danmark

Ærtesorten ESO har været med i Landsforsøg de seneste fem år og har vist stabilt udbytte i afprøvningen. Det gennemsnitlige udbytte har været over 5 tons pr. ha og afgrødehøjden ved høst 50-55 cm. Frøstørrelsen er middel, omkring 260 gram/1.000 frø.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Højt frøudbytte
  • Middel frøstørrelse
  • Middeltdilig modning og høst
  • Gul frøfarve