Videnskaben bag PLUS græsser

Festulolium - Videnskaben bag PLUS-græsser 

Hybrid græsser fra DLF

Rajgræs PLUS er en rejgræs hybrid opstået ved at krydse engsvingel (festuca pratense) eller strandsvingel (festuca arundinacea) med almindelig rajgræs (lolium perenne) eller italiensk rajgræs (lolium multiflorum). Der findes to typer hybrider; Rajgræs Plus og Strandsvingel PLUS. Både rajgræs PLUS og strandsvingel PLUS hører til festulolium-familien.

Når vi krydser forskellige familier af græsser formår vi at kombinere de bedste egenskaber fra hver familie. Strandsvingel bidrager med kvaliteter som højt udbytte, god tolerance overfor kulde, tørke og god, lang holdbarhed, mens rajgræs bidrager med hurtigt etablering, god forårsvækst, god fordøjelighed, højt sukkerindhold og god smag.

De individuelle sorter i festulolium-familien bærer forskellige kombinationer af kvaliteterne, men fælles for alle sorter i festulolium-familien har bedre kvaliteter end forældrelinjen. Det er vigtigt at holde de to hybrider adskilt, da de har hver deres karakteristika og ikke altid kan sammenlignes.

Festulolium har været kendt i flere år, men det er først nu at det sande potentiale ved disse sorter er ved at blive defineret og gjort anvendelig.

Omfattende og målrette forædlingsprogram i DLF

DLF har udviklet et omfattende forædlingsprogram for festulolium og dette har betydet, at vi i dag har en bred portfolio af festulolium hybrid sorter. Gentagne krydsninger og udvælgelse af de mest lovende hybrider med efterfølgende tilbagekrydsning til forældrematerialet har resulteret i sorter med hver deres karakteristika.

Sorterne er klassificeret i forhold til deres fænotypiske og genotypiske ligheder til det oprindelige materiale og ikke alene i forhold til den genotypiske arv. Der kan enten refereres til sorten som en som en udbytterig strandsvingel med høj foderkvalitet eller en udbytterig og holdbar ryegræs.